ad

3713 新晶投資控股營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年

108107106105104
營業毛利率0.00.00.00.00.0
營業利益率0.00.00.00.00.0
折舊負擔比率0.000.000.000.000.00
稅前淨利率0.00.00.00.00.0
股東權益報酬率0.00.00.00.00.0
資產報酬率0.000.000.000.000.00
本業收入比0.000.000.000.000.00
業外獲益比0.000.000.000.000.00
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.00
營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季

109.1108.4108.3108.2108.1107.4107.3107.2
營業毛利率27.280.00.00.00.00.00.00.0
營業利益率3.820.00.00.00.00.00.00.0
折舊負擔比率20.000.000.000.000.000.000.000.00
稅前淨利率3.160.00.00.00.00.00.00.0
股東權益報酬率0.160.00.00.00.00.00.00.0
資產報酬率0.170.000.000.000.000.000.000.00
本業收入比100.000.000.000.000.000.000.000.00
業外獲益比-0.000.000.000.000.000.000.000.00
無形資產佔淨值比0.000.000.000.000.000.000.000.00
現金流量-近5年

108107106105104
營運現金流量0.00.00.00.00.0
自由現金流量0.00.00.00.00.0
稅後淨利0.00.00.00.00.0
現金流量-近8季

109.1108.4108.3108.2108.1107.4107.3107.2
營運現金流量3.00.00.00.00.00.00.00.0
自由現金流量18.00.00.00.00.00.00.00.0
稅後淨利1.00.00.00.00.00.00.00.0
應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年

108107106105104
應收帳款周轉率0.00.00.00.00.0
存貨周轉率0.00.00.00.00.0
應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季

109.1108.4108.3108.2108.1107.4107.3107.2
應收帳款周轉率0.360.00.00.00.00.00.00.0
存貨周轉率0.450.00.00.00.00.00.00.0
償債能力-近5年

108107106105104
負債比0.000.000.000.000.00
金融負債00000
營業收入淨額00000
利息保障倍數0.00.00.00.00.0
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00
償債能力-近8季

109.1108.4108.3108.2108.1107.4107.3107.2
負債比0.100.000.000.000.000.000.000.00
金融負債10百萬0000000
營業收入淨額25百萬0000000
利息保障倍數5.210.00.00.00.00.00.00.0
長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00
成長能力-近5年

108107106105104
EPS(完全稀釋)0.00.00.00.00.0
EPS成長率(%)00000
營業利益0.00.00.00.00.0
營業利益成長率(%)00000
成長能力-近4季

109.1q108.4q108.3q108.2q
EPS0.010.00.00.0
去年同期EPS成長率(%)0000
營業利益1.00.00.00.0
去年同期營業利益成長率(%)0000
營收年增率

109-6109-5109-4109-3109-1~20-0
56742.033794.029423.025436.00.00.0

稅前淨利較去年同期

(百萬)(百萬)YoY(%)
000
(百萬)(百萬)YoY(%)
000
(百萬)(百萬)YoY(%)
000

EPS較上季

(元)(元)比率
0.00.00.0

財務健檢燈號

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
XXXOXXOXXX
0年7.81億9.79%4.10%3百萬0.64%

沒有留言:

張貼留言